Wat gebeurt er in het Midden-Oosten? (I.K.S.)

Manque le texte nl12 april 2011 in Strijd


In overeenstemming met onze politieke doelstelling gericht op theoretische verdieping en op debat, hebben we naast onze drie teksten over de betekenis van de revoltes in de arabische landen [1], regelmatig belangrijke bijdragen met ons commentaar geplaatst afkomstig van anderen en van revolutionaire groepen. Na die van R. Victor [2] en van de PCInt-Le prolétaire [3], geven we hier de tekst die de I.K.S. op haar website heeft gepubliceerd: Wat gebeurt er in het Midden-Oosten? http://nl.internationalism.org/node/851.

Inderdaad, deze tekst heeft een drievoudig belang. Eerstens heeft hij de verdienst een aantal van de belangrijkste kenmerken van de huidige revoltes bijeen te brengen die al eerder door dezen en genen waren benadrukt in de verschillende beschikbare bijdragen over dit onderwerp in het revolutionaire milieu [4]. Vervolgens verkondigt hij geen geopenbaarde waarheid in het raamwerk van een vooropgezet schema maar brengt eenvoudige "opmerkingen" naar voren, "een aantal fundamentele aanknopingspunten" "om een samenhangend analysekader uit te werken". Om al die redenen nodigen we ons lezers uit kennis te nemen van deze bijdrage en te antwoorden op de uitnodiging die wordt gedaan. Wijzelf zullen in de komende weken eveneens bijdragen.

Controverses


[1Stormen over de Maghreb en het Midden-Oosten, http://www.leftcommunism.org/spip.php?article228; Tunesië, Egypte, ... Voor een aflossing van de wacht zijn de arbeiders aan de beurt!; http://www.leftcommunism.org/spip.php?article230; Ontwikkeling van massastakingen in Egypte en elders … Arbeiders en beambten lossen de wacht af! http://www.leftcommunism.org/spip.php?article239

[2Sur les luttes en Algérie, Tunisie et Égypte (Raoul Victor), http://www.leftcommunism.org/spip.php?article232

[3Après l’avoir soutenu, les ‘Démocraties’ laissent Kadhafi mettre la Lybie à feu et à sang + 3ème communiqué du PCInt - Le Prolétaire, http://www.leftcommunism.org/spip.php?article238

[4Het belang en de omvang van de bewegingen in gang; de context van de globale economische crisis van het kapitalisme maar eveneens de opgang van strijdbaarheid op internationaal vlak; de betrokkenheid van jongere generaties in deze revoltes; de ongelijkheid van de sociale dynamiek met betrekking tot de kracht van het nationale proletariaat en dus de globale volks- en interklassistisch aard van deze bewegingen, zelfs als de arbeidersklasse zich soms op niet mis te verstane wijze kon manifesteren zoals in Egypte en Algerije waar het zaad van de komende massastaking kon ontkiemen; de verhoudingen die het proletariaat zal moeten onderhouden met andere lagen en niet-uitbuitende klassen; het nog grote gewicht van de illusies waarin deze bewegingen zich wiegen (zoals democratie, nationalisme, vrije vakbonden, religie); de net zo kapitalistische en burgerlijke aard van de nieuwe ploegen die in deze landen aan de macht komen; het vermogen van de bourgeoisie om een begonnen burgeroorlog om te vormen in een imperialistische oorlog zoals in Libië; de verschillende contect waarin de democratiseringen plaatvonden in de voormalige oostbloklanden en de huidige; de positieve invloed van deze bewegingen op de toekomst van de strijd in de centrale landen; het weer vaststellen van het centraal karakter van de inzet van het proletariaat in de centrale landen, die, ondanks enkele pogingen, achterblijft bij de ernst van de situatie en de huidige inzet.


URL source de l'article : https://www.leftcommunism.org/spip.php?article246