در مورد دلایل بحران آخری

Publi? le 13 فوريه 2010 dans اقتصاد

موضوع این ملاقات عمومی (کدام بحران سرمایه داری؟) بسیار گسترده است، تنها تجزیه و تحلیل از علل بحران و سؤال در مورد مفهوم بحران مورد برخورد قرار گرفته اند.


اURL source de l'article : https://www.leftcommunism.org/spip.php?article140