نسخه‌ى چاپى

ملات جمعه 13 نوامبر در پاریس


حملات جمعه 13 نوامبر در پاریس

نه به حملات نفرت انگیز , نه به وحدت با سرمایه داران
انقلاب جهانی پرلتری یا مرگ بوسیله سرمایه داران

صدها کشته و تعداد بیشمار زخمی و آسیب دیده روانی در وحشت کشته شدن به خاطرحوادث وحشتناک شبانه در 13 نوامبر پاریس.

این وقایع در چند صدمتری دفتر مجله چارلی ابدو صورت گرفت . جایی که کاریکاتوریستهایی چون کابو , چارب , ولینسکی , اونوره و تیگوس کشته شدند و درست بعد از اینکه هواپیمای حامل 240 توریست روسی در سینا بوسیله القائده / داعش منفجر گردید و به کشته شدن همه آنها منجر گردید.
این نوع عملیات کور تروریستی آخرین عملیات از نوع خودش نخواهد بود و این حرکات عجیب و غریب حاکمان از جمله " بستن مرزها" و اعلام " وضعییت اظطراری " و اعلام سه روز " عزای عمومی" جلوی این واقتعیت را نمیگیرد که این جنگ هر چه بیشتر خود را گسترش میدهد.

این دیگر یک تروریسم ناشیانه توسط " گرگهای ایزوله شده " نیست بلکه یک جنگ چریکی است که پشت خطوط جبهه جنگ بین دولتهای سرمایه داری کوچک و بزرگ با ایدئولوژیهای متفاوت اعم از " دمکراتیک" , " دفاع از تمدن علیه بربریسم " " جهادیسم ( بنیان گذاشتن خلافت) , یا ناسیونالیسم ( پان عربیسم یا پان ترکیسم ) میباشد .

این جنگ, جنگی بین داعش و غرب ( همچنین روسیه ) ,نیست و همجنین بین " بربریسم" از یک سو و " تمدن" از سو دیگر نمیباشد. همه این " تمدنها " صرفنظر از مذهب و سطح تکاملشان , دستهایشان به خون قربانیان بیگناه زیادی آغشته است.

نباید اجازه دهیم که با اسطوره سازی جنگهای جدید مذهبی در سطح جهانی ( جنگ بین مسیحت و اسلام , سنی علیه شیعه , بودایسم و هندو علیه اسلام و.....) ما را فریب دهند حتی بوسیله رسانه ها یشان و از طریق تصاویر وحشتناک ( مثل سربریدنها , و ویران کردن پالمیرا و مصلوب کردن باستان شناس ) همه این ها برای این صورت میگیرد که به توده اسثمار شده و تحت ستم بگویند که جنگ کنونی یک جنگ مقدس توسط " دمکراسی" علیه وحشی های جدید" یا آنکه " جنگ مقدس توده های غرق شده در فلاکت وبدبختی کشورهای مسلمان علیه " صلیبیون "است.

این جنگ امپریالیستی در همه جا حضور دارد و فراورده سیستم بحران زده جهانی است: بحران اقتصادی بدون چشم انداز, بحران زیست محیطی در محیط زیست سرمایه داری, بحران عظیم جریان پناهندگی ( به خاطر جنگهای داخلی و بلایای زیست محیطی ) , فروپاشی دولتهای ضعیف , تکرار مکرر جنگهای داخلی خاورمیانه , آفریقا , آسیای مرکزی ( افغانستان , چنن , ترکستان) .

بعد از مداخله آمریکا درسال 2003 در عراق, مرزهای سیاسی-جقرافیایی خاور نزدیک و میانه بوسیله قبضه های کلاشینکوف و کمربندهای انفجاری و یا گردن زدنها با شمشیر جهادیها , با هواپیمای بدون سرنشین برای بمباران کردن مردم ( دولت اردوغان علیه کردها و روسها , ایرانیها , فرانسویها , انگیسیها و امریکاییها عله داعش در سوریه و عراق , عربستان علیه " شیعه های" طرفدار

ایران در یمن ) از هر دو طرف از بین رفتند

در هر صورت همانطور که در آخرین جنگ جهانی و جنگ ویتنام اتفاق افتاد بخصوص مردم بیگناه قربانی این جنگها هستند.

جنگ در سراسر دنیا شدت گرفته است و جهان را تبدیل به جهنمی بزرگ کرده است. مسئول این وضعییت کسی به جز : دولتهای کوچک و بزرگ یا دولتهای در حال تشکیل صرفنظر از ایدئولوژیشان نیست , حتی اگر آنها اهداف جنگی امپریالیسنی خودشان را تحت عبارات مذهبی یا " دمکراسی" یا خنده دارتر از همه عبارت بشردوستانه علیه "تروریسم" ( از پوتین تا آیت الله های ایرانی, که نشانی آنها طناب دار است ) مخفی کنند.

کشتار با شدت تمام همه جا رواج یافته است و این مختص پاریس , جنوب بیروت , و یا در فراز سینا نیست . در دو دهه اخیر هیچ کجا در گستره این زمین نیست که میدان تاخت و تاز افزایش یافته عملیات نظامی درگیریهای محلی نبوده باشد .
زمانی این حملات معنای پیروزی برای برای تروریسم و" دمکراسی" یا دیکتاتورهای سرمایه داری ( چین و روس ) میابد که این حملات بعنوان جنگهای اندئولوؤیک در نظر گرفته شوند. همه دولتها بزرگ و کوچک یا در حال تشکیل ( مثل داعش) دولتهای سرمایه داری هستند .اهداف آنها این است که بوسیله جنگ سرمایه ملیشان را حفظ , بیشتر , وسیعتر کنند. آنها پشت انجیل یا قرآن قوانین سرمایه داری را پنهان میکنند وآن قوانین شامل : بکش تا همه مخالفان یا رقبا از بین بروند ; دوست بدار دشمن خود را مثل خودت اگر تسلیم گردید یا به سمت "مکه" پایتخت پذیرش قوانین مقدس سرمایه داری ( مالکیت خصوصی , اقتصاد کالایی , ایجاد - نابودی طبعیت مثل یک کالا) به زانو افتاد.

در تمام کشورهای که مورد اصابت حملات تروریستی میباشند درست مثل زمانی که به شارلی ابدو حمله تروریستی شد سخنرانیها حول " وحدت ملی " و " وحدت مقدس" است.

پرولتاریا که ضد ناسیونالیسم و یک طبقه جهانی است ( پرولتاریا کشور خاصی ندارد) در مقابل این وضعییت فقط یک جواب دارد : عمومی کردن مبارزه طبقاتی , جنگ طبقاتی علیه همه شکلهای سرمایه داری صرف نظراز بر چسب های آنها در تمام جبهه های طبقاتی , علیه سرمایه و بورژوازیش چه کوچک و یا بزرگ, و صرف نظراز اینکه در لباس شهری ظاهر شوند یا قبای جهادی بپوشند, یک هدایت کننده هواپیمای بدون سرنشین باشند یا شمیشر بدست با کلشینکف.
تنها یک خیزش جهانی طبقه کارگر میتواند پیروزی وحدت ملی را در تمام جبهه ها جلوگیری کند . وحدت مقدس برای " نجات" "ملت" تنها میتواند جنگهای محلی را به درگیریهای جهانی تبدیل کند.

پذیرش وحدت ملی , در فرانسه یا جای دیگر به معنی پذیرش مرگ برنامه ریزی شده بوسط سرمایه داری است. کسانی که در آن شرکت کنند مثل گوسفند فربانی میمانند که به سرمایه داران اجازه میدهند سر آنها را ببرند.به این شکل آنها مراسم مرگ خود را فراهم میکنند.

Karlchen, Saturday November 14, 2015

ترجمه به فارسی از نسرین ن