Afdrukversie

De actualiteit van de Conferentie van Zimmerwald tegen de oorlog (september 1915)

Een oproep tot een openbaar debat

 

"ZIMMERWALD 1915" - EN 2015 ?

Honderd jaar geleden verenigden zich een handvol vastberaden socialisten in Zimmerwald (Zwitserland). 38 internationalistische afgevaardigden verhieven zich tegen de industriële barbarij van de Eerste Wereldoorlog en het imperialisme.

Vandaag schiet de boog van de oorlog, van de Oekraïne tot Mali, zijn verschrikkingen en uitgeburgerden om zich heen. In Libanon is al iedere vierde inwoner een vluchteling. Het geroffel van de oorlogstrommels klinkt in China, de Chinese Zee en in alle vier windstreken van de wereld. Zowel de imperialistische grootmachten als de nieuwe aspiranten op zoek naar buit zijn altijd weer opnieuw aan zet. Zij raken met elkaar in botsing onder de dekmantel van het terrorisme of andere "goede" redenen, zoals de verdediging van de "Democratie" of van "kleine, onderdrukte en vervolgde volkeren"!!!

Laat ons, tegenover de toenemende kapitalistische chaos, net als onze onverschrokken voorlopers naar deze derde weg zoeken, de vernietiging van het kapitalisme en zijn oorlogszuchtige staten, met de afschaffing van loonarbeid en geld, met de oprichting van de macht van de arbeidersraden en de vernietiging van alle staten.

Neem deel aan het debat op zaterdag 31 oktober, van 14.00 - 23.00 uur, in Toulouse, zaal Sénéchal.

Laat ons overal bijeenkomsten houden om over Zimmerwald tegen de imperialistische oorlog te spreken !

De agenda van deze dag is binnenkort beschikbaar via Smolny.

 


 

Korte uittreksels uit het Manifest van Zimmerwald (september 1915)

 

Proletariërs van Europa! [1]

Langer dan een jaar duurt de oorlog. Miljoenen lijken bedekken de slagvelden, miljoenen mensen werden voor hun hele leven verminkt. Europa lijkt op een reusachtig mensenslachthuis. De gehele, door de arbeid veler geslachten gewrochte beschaving is aan de verwoesting prijsgegeven. De wildste barbaarsheid viert nu haar triomf over alles, wat tot heden de trots van de mensheid uitmaakte.

Wat ook de waarheid over de onmiddellijke verantwoordelijkheid voor het uitbreken van deze oorlog moge zijn - dit ene staat vast: de oorlog, die deze chaos voortbracht, is het gevolg van het imperialisme, van het streven van de kapitalistische klassen van iedere natie, hun winsthonger door de uitbuiting van de menselijke arbeid en van de natuurschatten van de gehele aarde te voeden.

Economisch achterlijke of politiek zwakke naties vallen daarbij aan het juk van de grootmachten ten prooi, die in deze oorlog pogen om de wereldkaart, in overeenstemming met hun uitbuitingsbelangen, met bloed en staal opnieuw te tekenen. (...)

(...) De kapitalisten van alle landen, die uit het vergoten bloed van het volk het rode goud van de oorlogswinsten munten, beweren dat de oorlog de verdediging van het vaderland dient, de democratie, de bevrijding van onderdrukte volken. Zij liegen. In werkelijkheid en waarheid begraven zij onder het puin van de verwoesting de vrijheid van het eigen volk met de onafhankelijkheid van andere naties. Nieuwe boeien, nieuwe ketens, nieuwe lasten ontstaan, en het proletariaat van alle landen, van de overwinnende zowel als van de overwonnene, zal ze moeten dragen. (...)

(...)

Proletariërs! Sinds het uitbreken van de oorlog hebt u uw energie, uw moed en volharding in de dienst van de heersende klassen gesteld. Nu geldt het, voor uw eigen zaak, voor de heilige doeleinden van het socialisme, voor de verlossing van de onderdrukte volken en de geknechte klassen op te komen door de onverzoenlijke proletarische klassenstrijd. (...)

(...)

Arbeiders en arbeidsters! Moeders en vaders!, Weduwen en wezen! Gewonden en verminkten! U allen, die in de oorlog en door de oorlog lijdt, roepen wij toe: over de grenzen, over de dampende slachtvelden, over de verwoeste steden en dorpen heen:

PROLETARIËRS ALLER LANDEN, VERENIGT U!

Zimmerwald (Zwitserland), 15 September 1915.

 

[1Van 5 tot 8 september 1915 kwam in het Zwitserse dorp Zimmerwald bij Bern de eerste internationale socialistische conferentie tegen de Eerste Wereldoorlog bijeen, waaraan achtendertig afgevaardigden uit elf landen deelnamen. De conferentie aanvaardde het manifest, met slechts geringe wijzigingen, "unaniem en enthousiast".
De volledige tekst ervan kan worden geraadpleegd via: https://www.marxists.org/nederlands/roland-holst/1915/1915zimmerwald.htm#trotski.
Het manifest werd door de Internationale Socialistische Commissie te Bern gepubliceerd in haar Bulletin nr. 1, blz. 2 e.v.. (S. Marcy, "Index to Bolsheviks and War", 1985).